Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

Opis specjalności

Specjalność Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym przeznaczona jest dla studentów i/lub pracowników administracji publicznej (państwowej i samorządowej). Zakres jej został opracowany z myślą o żołnierzach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji, Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej, zajmujących się problemami szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem i reagowaniem na zagrożenia terrorystyczne.

Specjalność Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym skierowana jest do studentów, którzy w sposób praktyczny, przemyślany i ukierunkowany pragną wykorzystać nabytą w toku studiów wiedzę na rzecz wykonywania zadań w organach centralnych MON i formacjach podległych ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych. Istotę tej specjalności stanowi kreowanie świadomości i odpowiedzialności wśród osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:

szkolenie z podstaw typografii wspinaczka Strzelnica 2017 broń automatyczna Strzelnica 2017 broń krótka

 

Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Współczesny terroryzm;
 • Infrastruktura krytyczna;
 • Czynne zwalczanie terroryzmu – podstawy prawne;
 • Wprowadzenie do analizy informacji.

Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w:

 • Policji;
 • Straży Granicznej;
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służbie Wywiadu Wojskowego;
 • Strażach gminnych (miejskich).

Podstawy prawne kwalifikacji

Nie dotyczy

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw