Ochrona i obrona narodowa

Opis specjalności

Specjalność Ochrona i obrona narodowa skierowana jest dla studentów, którzy interesują się organizacją i aktywnością państwa w zakresie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym. Specjalność ta ukierunkowana została na dwa obszary, z których pierwszy odpowiada za przygotowanie studentów do realizacji zadań związanych z obroną państwa oraz Siłami Zbrojnymi RP (SZRP), a drugi nakierowany jest na merytoryczne przygotowanie studentów do pracy/służby w podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Specjalność Ochrona i obrona narodowa precyzyjnie kształtuje studentów i przygotowuje ich do efektywnej egzystencji w warunkach wszelkiego rodzajów kryzysów i wojen oraz ciągłego modelowania zewnętrznej i wewnętrznej polityki bezpieczeństwa państwa.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:

szkolenie z podstaw typografii wspinaczka Strzelnica 2017 broń automatyczna Strzelnica 2017 broń krótka

 

Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Przygotowanie obronne państwa;
 • Rola organów władzy wykonawczej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • Umundurowane formacje policyjne w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa;
 • Służby specjalne RP;
 • Pożarnictwo i ratownictwo;
 • Kryminologia;
 • Kryminalistyka;

Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w:

 • Policji;
 • Straży Granicznej;
 • Straży Pożarnej;
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Służbie Celnej;
 • Służbie Więziennej;
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Straży Ochrony Kolei;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służbie Wywiadu Wojskowego;
 • Strażach gminnych (miejskich).

Podstawy prawne kwalifikacji

Nie dotyczy

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw