Zdjęcie siedzącej blondynki w średnim wieku

O wykładowcy

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek psychologia Stosowana, specjalizacja: psychologia resocjalizacji i psychologia kliniczna). Doktorat z filozofii w zakresie psychologii (Ukraina). Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, wpisana na listę biegłych sadowych w zakresie specjalistów terapii uzależnień – współpraca z organami prawa (sądy, prokuratury, policja), ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej realizowane przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej, certyfikowany edukator Krajowego Centrum ds. AIDS upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie wiedzy o HIV/AIDS, certyfikat kompetencyjny doradcy zawodowego, przeszkolona z zakresu dialogu motywującego w terapii uzależnień. Od 1999 roku pracuje z osobami uzależnionymi od narkotyków, jako instruktor terapii uzależnień w Z.O.Z „MONAR” w Sokolnikach. pracownik Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym w Małkowie.

Aktualnie kierownik Programu Adaptacji Społecznej oraz hostelu dla osób uzależnionych w Zgierzu. Współautorka i realizator wielu programów aktywizacji zawodowej dla osób odbywających terapię uzależnień „Piękny Dom”, „Daj mi szansę”, „Udany start”, „Gotowi na sukces”, „Dla nas lepiej” i „Odzyskane potencjały”. Prowadzi warsztaty i prelekcje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki narkomanii głównie na zlecenie Urzędu Miasta Zgierza oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Zgierz prowadzi Gabinet Pomocy Psychologicznej dla mieszkańców miasta Zgierza. Prywatnie – zapalona czytelniczka, lubi podróże i narciarstwo.