O wykładowcy

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy i edukator dorosłych. Tutor i hipoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Przyjaciół Pro Sinfoniki im. Alojzego Andrzeja Łuczaka oraz Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Zawodowo związana z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku, od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi. Swoją pasję do muzyki i sztuki łączy z działalnością naukową, zajmując się m.in. wykorzystaniem arteterapii, ze szczególnym uwzględnieniem muzykoterapii, w pracy pedagogicznej i terapeutycznej. Swoje zainteresowania naukowe skupia także wokół edukacji całożyciowej, wychowania estetycznego, wychowania muzycznego oraz bezpieczeństwa. Autorka i współautorka książek (Strategia bezpieczeństwa Narodowego w ujęciu interdyscyplinarnym, 2018; „Słowo za słowem” – o sprawności językowej i nabywaniu kompetencji komunikacyjnych u dzieci, 2014) i artykułów naukowych. Uczestniczka i organizatorka konferencji naukowych, uczestniczka wymian międzynarodowych kadry w ramach programu Erasmus+, uczestniczka i koordynatorka projektów edukacyjnych. Jej życiowe motto stanowią słowa Ryszarda Wagnera – „Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy”.