O wykładowcy

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwo narodowe, absolwentka Akademii Sztuki Wojennej i Collegium Civitas. Przewodnicząca Komisji ds. Australii i Pacyfiku w Polskim Towarzystwie Geopolitycznym. Uczestniczka projektu naukowego dotyczącego pluralizmu konstytucyjnego w UE współfinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prelegentka serii konferencji International Society of MIlitary Science (ISMS) oraz Australia, New Zealand, Oceania Research Association (ANZORA). Nauczycielka historii w szkole systemu edukacji fińskiej. Szczególne miejsce w obszarze badań zajmuje system państw rozwijających się działających w skomplikowanej relacji unikalnych interesów geopolitycznych, zwłaszcza w odniesieniu do Afganistanu i regionu Oceanii. Współredaktorka książki „Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku” (2019). Autorka monografii „Afganistan. Budowanie państwa” (2022).