O wykładowcy

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Regionalnych Studiów Strategicznych. Przez kilka lat mieszkał we Francji, gdzie obronił doktorat z nauk społecznych. Po powrocie do Polski uzyskał habilitację w zakresie nauk o polityce. Przebywał na stypendium Fulbrighta w Waszyngtonie, gdzie miał okazję obserwować z bliska funkcjonowanie stolicy supermocarstwa. Interesuje się problemami strategii i geopolityki, dziedzictwem Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz współczesną konfrontacją idei politycznych. Podczas egzaminu nie zachwycisz go formułkami wykutymi na pamięć. Doceni w Tobie umiejętność osadzania zdarzeń w kontekście oraz precyzję w doborze słów. Wymagający recenzent prac dyplomowych, a także publikacji swoich kolegów-naukowców.