O wykładowcy

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji specjalnej z pedagogiką wspierającą. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresie pedagogiki uzyskała w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W swojej aktywności naukowej, obejmującej publikacje i udział w konferencjach, koncentruje się na problematyce rozwijania kreatywności, ujawniania i wpierania zdolności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, oraz dążeniu do realizacji idei inkluzji społecznej i oświatowej. Ze względu na sprawowaną funkcję prorektora UNS, jej zainteresowania dotyczą także szeroko pojętej sfery szkolnictwa wyższego: regulacji prawnych, programowania kształcenia, wdrażania rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych, również w kontekście wspomagania procesu kształcenia metodami i technikami kształcenia na odległość. W Uczelni Nauk Społecznych prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki zdolności, pedagogiki specjalnej oraz seminarium licencjackie i magisterskie. Prywatnie miłośniczka muzyki, gór i wycieczek rowerowych.