O wykładowcy

Pedagog w zakresie edukacji początkowej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany. Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego. Wykładowca w UNS, ewaluator, ekspert i trener w dziedzinie awansu zawodowego. Posiada certyfikat trenera wspomagania oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie: Konstruowania i Ewaluacji Programów nauczania, Ewaluacji Pedagogicznej, Zarządzania Oświatą, Doskonalenia kompetencji wychowawczych, Edukator – Moderator Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, kursy kwalifikacyjne w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego, Terapii pedagogicznej. Współautor i autor licznych kursów szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów w zakresie konstruowania programów autorskich, edukacji regionalnej, wykorzystania metod aktywizujących, metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, zabaw w teatr, Rozwijanie ekspresji plastyczno-muzycznej u dzieci. Współautorka programu studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i klas I–III dla uczelni wyższej w Łodzi. Współautor książki dotyczącej edukacji regionalnej „Łódź – moja mała ojczyzna”, narzędzi do diagnozowania umiejętności czytania dla dzieci sześcioletnich i materiałów Edukacja regionalna w przedszkolu i Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych. Od lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem  ze studentami, nauczycielami i rodzicami w ramach studiów podyplomowych, szkoleń rad pedagogicznych, kursów doskonalących, projektów, warsztatów i konferencji. W ostatnim okresie prowadziła szkolenia dla kadry nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania szkól w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów.