ludzie przed komputerem

Zadania Samorządu Studenckiego

Samorząd Studencki reprezentuje interesy studentów oraz realizuje szereg zadań związanych ze współdziałaniem z Władzami Uczelni w zakresie:

 • procesu kształcenia
 • podziału środków materialnych w ramach pomocy materialnej

oraz inicjuje i wspiera działalność naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową i turystyczną studentów Uczelni.
Zapraszamy do współpracy: samorzad@uns.lodz.pl
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania tego organu:

Skład Samorządu Studenckiego UNS

w Roku Akademickim 2022/2023

Przewodniczący

Paweł Klepczarek ,I rok MGR PSYCHOLOGIA 2 sem samorzad@uns.lodz.pl

Zastępca

Sylwia Sawiczuk ,I rok MGR PEDAGOGIKA 2 sem

Sekretarz

Karolina Nalepa ,I rok MGR PSYCHOLOGIA 2 sem

Członkowie Samorządu

 • Burzyńska Monika (III rok MGR PPIW 6 sem)
 • Guzek Barbara (I rok MGR PSYCHOLOGIA 1 sem)
 • Kamińska Marta (II rok MGR PPiW 4 sem)
 • Komur Anna (III rok LIC PED 6 sem)
 • Konewecka-Hołój Katarzyna (II rok LIC BN 3 sem)
 • Nowak Marta (IV rok MGR PPiW 7 sem)
 • Woździak Milena (IV rok MGR PS 7 sem)
 • Wrzesiński Adam (I rok MGR PED 2 sem)
 • Zawitkowski Marcin (III rok LIC BW 6 sem)