O wykładowcy

Poprzednia Rektor i profesor Uczelni Nauk Społecznych. Absolwentka uczelni pedagogicznej (obecnie Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wraz z mężem założyła jedno z pierwszych przedszkoli prywatnych w Łodzi, które nadal funkcjonuje. Pełniła funkcję dyrektora przedszkola, następnie dyrektora  prywatnej szkoły podstawowej. W 2002 roku podjęła pracę w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. W 2007 roku doktoryzowała się na Uniwersytecie Zielonogórskim. W 2011 roku uzyskała stopień dr habilitowanego. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Autorka wielu publikacji i artykułów o tematyce społecznej, w szczególności z zakresu problematyki funkcjonowania dzieci w rodzinach patologicznych  oraz jakości życia osób starszych. Promotorka wielu prac licencjackich i magisterskich. Terapeuta Integracji sensorycznej, terapeuta w zakresie Treningu słuchowego Johansena. Prowadzone zajęcia: seminarium licencjackie i magisterskie, historia i teoria wychowania, andragogika, antropologia kulturowa, współczesne koncepcje i systemy pedagogiczne. Wykładowca na studiach podyplomowych MBA. Zainteresowania badawcze: dziecko i problemy wychowawcze, późna dorosłość w kontekście procesu kształcenia ustawicznego, resocjalizacja, zjawisko wykluczenia i bezradność klientów instytucji pomocowych. Prywatnie miłośniczka zwierząt i podróży.