Zarządzanie kryzysowe
w administracji

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie kryzysowe w administracji powstała w celu przygotowania kadr, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności i środowiska, na pojawiające się zagrożenia wymagające zdecydowanej reakcji wszelkich organów państwowych i służb do tego powołanych. Specjalność ta przygotowuje studentów do podejmowania działań umożliwiających i zapewniających sprawne funkcjonowania administracji państwowej w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Absolwenci przygotowani są do sprawnego i skutecznego zarządzania kadrami w sytuacjach kryzysowych, które ze względu na swój charakter wymagają współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji publicznej oraz podmiotami spoza tego obszaru.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:

szkolenie z podstaw typografii wspinaczka Strzelnica 2017 broń automatyczna Strzelnica 2017 broń krótka

 

Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym;
 • Planowanie w zarządzaniu kryzysowym;
 • Organizacja systemów ratownictwa;
 • Organizacja bezpieczeństwa lokalnego;
 • Zasady opracowywania planów reagowania kryzysowego;
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach i alarmowanie;
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych.

Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w tym zwłaszcza w:

 • Jednostkach administracji publicznej;
 • Jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;
 • służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.

Podstawy prawne kwalifikacji

Nie dotyczy

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw