WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ SIOSTRAMI

23.10.15 - 17.01.16
wystawa w ms2 w Łodzi

Od 23 października do 17 stycznia 2016 w ms2 można oglądać ekspozycję pod tytułem — Wszyscy ludzie będą siostrami. Wystawa i związane z nią wydarzenia (wystawy, performansy, wykłady, prelekcje) proponują feministyczne ujęcie idei wspólnoty poprzez pryzmat wolności i równości.
Wystawa Wszyscy ludzie będą siostrami porusza temat nierówności społecznych, kontynuując wciąż żywą dyskusję nad możliwościami przełamania społecznych podziałów. Artyści szcze-gólną uwagę zwracali na problem nieodpłatnej pracy opiekuńczej kobiet i niewidzialnej, mar-ginalizowanej sfery gospodarstwa domowego. Celem działań było zaś włączenie tych obsza-rów do przestrzeni publicznej, a w rezultacie przewartościowanie pracy wykonywanej głównie przez kobiety w domowym zaciszu.
Artyści angażowali się także w debaty dotyczące m.in. dyskryminacji pracownic najemnych, zdominowania przez kobiety zawodów o niskim prestiżu społecznym oraz nierówności płac ze względu na płeć. Punkt odniesienia dla wystawy stanowią natomiast historie pracownic związanych z przemysłem włókienniczym, który ukształtował robotniczą przeszłość Łodzi.

Wydarzenia towarzyszące:

 • 7 listopada, ms², g. 11.11 (dla dzieci od lat 7), g. 13.13 (dla dzieci od lat 4 z rodzicami)
  Warsztaty edukacyjne Posprzątajmy po… Kopciuszku
 • 12 listopada, ms², g. 18.00 - Kino MS
  Kino ms: !Women Art Revolution
 • 15 listopada, g. 11:00 Miasto kobiet, miasto pracy. Spacer w Łódzkim Szlakiem Kobiet.
  Miejsce zbiórki: skrzyżo-wanie ul. Gdańskiej i Zielonej, południowo-wschodni narożnik.
 • 18 listopada, ms², g. 18.00 Wykład Benjamina Cope’a,
  PPP - Praca, Płeć i Przestrzeń
 • 25 listopada, ms², g. 18.00 Wykład Mariny Vishmidt,
  „Smutna mimikra produkcji”. Prace feministyczne na taśmie
 • 9 grudnia, ms², g. 18.00 Wykład Ruth Noack, Forma niepodległa transmisji?
  Refleksje o niemożliwości pokazania tego, co być może powinno być dzisiaj pokazane
 • 10 grudnia, ms², g. 18.00 - Kino MS
  Kino ms: Dorywcza praca domowej niewolnicy
 • 14 stycznia, ms², g. 18.00 Wykład Joanny Bednarek,
  Praca reprodukcyjna, patriarchat i kapitalizm


Źródło
http://msl.org.pl/pl/wydarzeniams/wystawy-biezace/wszyscy-ludzie-beda-siostrami.html

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw