WSPARCIE DLA OSÓB MŁODYCH

Projekt doskonalenia kwalifikacji zawodowych u osób młodych

 

Uczelnia Nauk Społecznych, w porozumieniu z PL Europa, serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych, rozszerzanie kompetencji oraz nabywanie nowych umiejętności przez osoby młode (do 29 roku życia), pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, poszukujące pracy, w szczególności zaś – osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy).

W ramach naszego projektu, uwzględniającego również aktualne potrzeby pracodawców, oferujemy:

  • doradztwo zawodowe (określanie predyspozycji zawodowych oraz identyfikowanie potrzeb uczestnika),
  • pośrednictwo zawodowe z zakresu wyboru ścieżki kariery (planowanie kariery zawodowej zgodnej z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby),
  • wysokiej jakości szkolenia dostosowane do zidentyfikowanych kompetencji oraz indywidualnych potrzeb uczestnika,
  • praktyki i staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybsze potwierdzenie chęci uczestnictwa w projekcie drogą mailową na adres: podyplomowe@uns.lodz.pl  — w treści maila prosimy podać: imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu.

Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw