Stypendia 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016
studenci Uczelni Nauk Społecznych
mogą ubiegać się o przyznanie niżej wymienionych stypendiów:

 

 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności
 • zapomogę
 • stypendium socjalne

 

Wnioski przyjmowane
są od 21.09.2015 r. do 20.10.2015 r.

Regulamin, wnioski i oświadczenia
do pobrania na platformie e-learningowej
Przewodniki, regulaminy, podania


OBJAŚNIENIA


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  (minimum 4,51*) i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium mogą się ubiegać studenci II i III roku (studia licencjackie) oraz I i II roku (studia magisterskie).

* Brana jest pod uwagę średnia ocen liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów danej uczelni (dla studentów WSEZiNS określa to §16 Regulaminu, pozostali studenci winni dostarczyć zaświadczenie z poprzedniej uczelni potwierdzające wysokość uzyskanej średniej ocen).

 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (należy złożyć wniosek na semestr zimowy i semestr letni) (Załącznik nr 3)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie  (dołączyć do obu wniosków) (Załącznik nr 6)

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności

O to stypendium mogą ubiegać się studenci wszystkich lat studiów.
Dla studentów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.

 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 2)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 6)

Zapomoga

Dla studentów wszystkich lat studiów.
Dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (śmierć bliskiej osoby, poród, utrata pracy).

 • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 5)
 • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 6), oraz dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

Stypendium socjalne

Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.
Dla studentów, których dochód w gospodarstwie domowym w roku 2014 nie przekroczył 850,20 zł miesięcznie na osobę.

 1. Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 1)
 2. Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 6)
 3. Lista potrzebnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku  poniżej
 4. Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta. Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.

 

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw