Organizacja roku akademickiego

Semestr zimowy, rok akademicki 2017/2018

Terminarz zjazdów studia stacjonarne:

Studia licencjackie
7.10.2017 8.10.2017
21.10.2017 22.10.2017
4.11.2017 5.11.2017
19.11.2016 20.11.2017
25.11.2017 26.11.2017
9.12.2017 10.12.2017
13.01.2018 14.01.2018
27.01.2018 28.01.2018
3.02.2018 4.02.2018
zjazd zaliczeniowy 17.02.2018 - 18.02.2018

Terminarz zjazdów studia niestacjonarne I-ego stopnia:

1 semestr LIC

I rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 28.10.2017 29.10.2017
2 zjazd dydaktyczny 16.12.2017 17.12.2017
zjazd zaliczeniowy 10.02.2018 11.02.2018

3 semestr LIC

II rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 21.10.2017 22.10.2017
2 zjazd dydaktyczny 9.12.2017 10.12.2017
zjazd zaliczeniowy 27.01.2018 28.01.2018

5 semestr LIC

III rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 4.11.2017 5.11.2017
2 zjazd dydaktyczny 13.01.2018 14.01.2018
zjazd zaliczeniowy 17.02.2018 18.02.2018

 

Terminarz zjazdów studia niestacjonarne II-ego stopnia:

1 semestr MGR

I rok studiów magisterskich
1 zjazd dydaktyczny 28.10.2017 29.10.2017
2 zjazd dydaktyczny 02.12.2017 03.12.2017
zjazd zaliczeniowy 10.02.2018 11.02.2018

3 semestr MGR

II rok studiów magisterskich
1 zjazd dydaktyczny 28.10.2017 29.10.2017
2 zjazd dydaktyczny 18.11.2017 19.11.2017
zjazd zaliczeniowy 20.01.2018 21.01.2018

 

Semestr letni, rok akademicki 2017/2018

Terminarz zjazdów studia stacjonarne:

Studia licencjackie
10.03.2018 11.03.2018
24.03.2018 25.03.2018
07.04.2018 08.04.2018
21.04.2018 22.04.2018
12.05.2018 13.05.2018
26.05.2018 27.05.2018
09.06.2018 10.06.2018
23.06.2018 24.06.2018
zjazd zaliczeniowy 07.07.2018 - 08.07.2018
zjazd zaliczeniowy (sesja poprawkowa) 15.09.2018 - 16.09.2018

Terminarz zjazdów studia niestacjonarne I-ego stopnia:

2 semestr LIC

I rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 17.03.2018 18.03.2018
2 zjazd dydaktyczny 26.05.2018 27.05.2018
zjazd zaliczeniowy 30.06.2018 01.07.2018
zjazd zaliczeniowy (sesja poprawkowa) 15.09.2018 16.09.2018

4 semestr LIC

II rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 24.03.2018 25.03.2018
2 zjazd dydaktyczny 26.05.2018 27.05.2018
zjazd zaliczeniowy 07.07.2018 08.07.2018
zjazd zaliczeniowy (sesja poprawkowa) 15.09.2018 16.09.2018

6 semestr LIC

III rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 10.03.2018 11.03.2018
2 zjazd dydaktyczny 12.05.2018 13.05.2018
zjazd zaliczeniowy 23.06.2018 24.06.2018
zjazd zaliczeniowy (sesja poprawkowa) 15.09.2018 16.09.2018
EGZAMINY DYPLOMOWE 07.07.2018 08.07.2018
oraz 14.07.2018 15.07.2018

 

Terminarz zjazdów studia niestacjonarne II-ego stopnia:

2 semestr MGR

I rok studiów magisterskich - grupa I i II
1 zjazd dydaktyczny 14.04.2018 15.04.2018
2 zjazd dydaktyczny 12.05.2018 13.05.2018
zjazd zaliczeniowy 30.06.2018 01.07.2018
I rok studiów magisterskich - grupa III i IV
1 zjazd dydaktyczny 21.04.2018 22.04.2018
2 zjazd dydaktyczny 26.05.2018 27.05.2018
zjazd zaliczeniowy 07.07.2018 08.07.2018

4 semestr MGR

II rok studiów magisterskich
1 zjazd dydaktyczny 07.04.2018 08.04.2018
2 zjazd dydaktyczny 12.05.2018 13.05.2018
zjazd zaliczeniowy 23.06.2018 24.06.2018

 

Terminarz zjazdów studia podyplomowe:

I rok studiów podyplomowych

I rok studiów podyplomowych
1 zjazd dydaktyczny 10.03.2018 11.03.2018
2 zjazd dydaktyczny 21.04.2018 22.04.2018
3 zjazd dydaktyczny 12.05.2018 13.05.2018
zjazd zaliczeniowy 09.06.2018 10.06.2018

Podyplomowe - semestr uzupełniający

Studia podyplomowe - semestr uzupełniający
1 zjazd dydaktyczny 17.03.2018 18.03.2018
2 zjazd dydaktyczny 21.04.2018 22.04.2018
3 zjazd dydaktyczny 26.05.2018 27.05.2018
zjazd zaliczeniowy 23.06.2018 24.06.2018

 

Dni wolne ustawowo:
1 listopada; 11 listopada, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 15 czerwca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semestr zimowy, rok akademicki 2016/2017

Początek zajęć dydaktycznych: 01.10.2016
Koniec zajęć dydaktycznych: 22.01.2017
Przerwa świąteczna: 22.12.2016 - 5.01.2017
Sesja egzaminacyjna: 23.01.2017 - 19.02.2017
Przerwa międzysemestralna: 18.02.2017 - 26.02.2017
Sesja poprawkowa: 27.02.2017 - 12.03.2017
Termin złożenia dokumentów potwierdzających zaliczenie semestru zimowego: 15.03.2017

Terminarz zjazdów studia stacjonarne:

Studia licencjackie
15.10.2016 16.10.2016
29.10.2016 30.10.2016
05.11.2016 06.11.2016
19.11.2016 20.11.2016
03.12.2016 04.12.2016
17.12.2016 18.12.2016
14.01.2017 15.01.2017
21.01.2017 -
zjazd zaliczeniowy 04.02.2017 - 05.02.2017

Terminarz zjazdów studia niestacjonarne:

1 semestr LIC

I rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 05.11.2016 07.11.2016
2 zjazd dydaktyczny 03.12.2016 05.12.2016
zjazd zaliczeniowy 28.01.2017 30.01.2017

3 semestr LIC

II rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 22.10.2016 24.10.2016
2 zjazd dydaktyczny 19.11.2016 21.11.2016
zjazd zaliczeniowy 04.02.2017 06.02.2017

5 semestr LIC

III rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 08.10.2016 10.10.2016
2 zjazd dydaktyczny 17.12.2016 19.12.2016
zjazd zaliczeniowy 28.01.2017 30.01.2017

 

Terminarz zjazdów studia niestacjonarne I-ego stopnia:

1 semestr LIC

I rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 28.10.2017 29.10.2017
2 zjazd dydaktyczny 16.12.2017 17.12.2017
zjazd zaliczeniowy 10.02.2018 11.02.2018

3 semestr LIC

II rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 21.10.2017 22.10.2017
2 zjazd dydaktyczny 9.12.2017 10.12.2017
zjazd zaliczeniowy 27.01.2018 28.01.2018

5 semestr LIC

III rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 4.11.2017 5.11.2017
2 zjazd dydaktyczny 13.01.2018 14.01.2018
zjazd zaliczeniowy 17.02.2018 18.02.2018

 

Terminarz zjazdów studia niestacjonarne II-ego stopnia:

1 semestr MGR

I rok studiów magisterskich
1 zjazd dydaktyczny 28.10.2017 29.10.2017
2 zjazd dydaktyczny 01.12.2017 02.12.2017
zjazd zaliczeniowy 10.02.2018 11.02.2018

3 semestr MGR

II rok studiów magisterskich
1 zjazd dydaktyczny 28.10.2017 29.10.2017
2 zjazd dydaktyczny 18.11.2017 19.11.2017
zjazd zaliczeniowy 20.01.2018 21.01.2018

 

 

Semestr letni, rok akademicki 2016/2017

Początek zajęć dydaktycznych: 01.03.2017
Koniec zajęć dydaktycznych: 30.06.2017
Przerwa świąteczna: 14.04.2017 - 17.04.2017
Przerwa majowa: 01.05.2017 - 03.05.2017
Sesja egzaminacyjna - s. stacjonarne: 01.07.2017 - 16.07.2017
Sesja egzaminacyjna - s. niestacjonarne: 17.06.2017 - 02.07.2017
Sesja poprawkowa: 01.09.2017 - 30.09.2017
Termin złożenia dokumentów potwierdzających zaliczenie semestru zimowego: 15.10.2017

Terminarz zjazdów studia stacjonarne:

Studia licencjackie
11.03.2017 12.03.2017
25.03.2017 26.03.2017
08.04.2017 09.04.2017
13.05.2017 14.05.2017
27.05.2017 28.05.2017
10.06.2017 11.06.2017
17.06.2017 -
24.06.2017 25.06.2017
zjazd zaliczeniowy
15.07.2017 16.07.2017
zjazd zaliczeniowy w sesji poprawkowej
16.09.2017 18.09.2017

Terminarz zjazdów studia niestacjonarne:

2 semestr LIC

I rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 25.03.2017 27.03.2017
2 zjazd dydaktyczny 13.05.2017 15.05.2017
zjazd zaliczeniowy 24.06.2017 26.06.2017
zjazd zaliczeniowy w sesji poprawkowej 16.09.2017 18.09.2017

4 semestr LIC

II rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 08.04.2017 10.04.2017
2 zjazd dydaktyczny 10.06.2017 12.06.2017
 zjazd zaliczeniowy 01.07.2017 03.07.2017
zjazd zaliczeniowy w sesji poprawkowej 09.09.2017 11.09.2017

6 semestr LIC

III rok studiów licencjackich
1 zjazd dydaktyczny 11.03.2017 13.03.2017
2 zjazd dydaktyczny 27.05.2017 29.05.2017
 zjazd zaliczeniowy 24.06.2017 26.07.2017
zjazd zaliczeniowy w sesji poprawkowej 09.09.2017 11.09.2017
EGZAMINY DYPLOMOWE 30.06.2017 09.07.2017
oraz 11.09.2017 24.09.2017
Dni wolne ustawowo: 1 listopada; 11 listopada, 6 stycznia,
1 maja, 3 maja, 15 czerwca

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw