Władze uczelni

- doktor nauk humanistycznych, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, pedagog edukacji specjalnej z pedagogiką wspierającą.
Autorka artykułów i wystąpień konferencyjnych z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz psychopedagogiki twórczości. Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia ujawniania i wykorzystywania potencjalnych zdolności oraz zwiększania efektywności edukacji i terapii pedagogicznej. Realizatorka idei Uniwersytetu Dziecięcego oraz Akademii (dla) Rodziców, jako sposobu integracji środowisk edukacyjnych. Autorka treningów kreatywności oraz trener projektów skoncentrowanych na przeciwdziałaniu negatywnym sposobom radzenia sobie ze stresem w środowisku szkolnym.
Ponadto posiada doświadczenie w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia w szkolnictwie niepublicznym, jak również podejmuje działania związane ze strategiami realizacji idei e-learningu akademickiego oraz wykorzystywania metod i technik kształcenia na odległość w szkolnictwie wyższym.

 

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw