Studiuj z przyjaciółmiZapisz się na studia wraz z

dwoma innymi osobami


a

opłacimy za Ciebie


jedno miesięczne czesne.

Postanowienia szczegółowe:

• Promocja dotyczy tylko tych kandydatów, którzy skutecznie polecą Uczelnię Nauk Społecznych, jako miejsce odbywania studiów pierwszego stopnia co najmniej dwóm osobom. Przy czym przez skuteczne polecenie przyjmuje się takie polecenie Uczelni jako miejsca kształcenia, które potwierdzone zostało przyjęciem na studia, zawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych z UNS, wniesieniem opłaty rekrutacyjnej oraz terminowym wniesieniem przynajmniej trzech pierwszych miesięcznych rat opłaty za studia.

• Aby danemu kandydatowi (studentowi) UNS zostało przyznane zwolnienie z wymogu opłaty czesnego miesięcznego za skuteczne polecenie wymagane jest złożenie wspólnego zgodnego oświadczenia kandydata (studenta) Uczelni oraz 2 osób, którym Uczelnia została skutecznie polecona. Druk oświadczenia dostępny jest w Rektoracie Uczelni oraz tutaj (dokument pdf)

• Każdy kandydat (student) może zostać tylko raz polecony przez innego kandydata (studenta)

• Promocja nie dotyczy studentów objętych w trakcie roku akademickiego Indywidualną Organizacją Studiów.

• Promocja dotyczy przyznania zwolnienia z wymogu opłaty jednego miesięcznego czesnego wymaganego tabelą opłat dla pierwszego roku studiów i jest przyznawane w postaci ulgi w opłatach, po terminowym uregulowaniu przez studenta pierwszych trzech czesnych miesięcznych oraz pozostałych wymaganych opłat przewidzianych tabelą opłat dla pierwszego roku studiów

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw