Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2018

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XII edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji na ten temat wśród studentów Państwa uczelni oraz w miarę możliwości zamieszczenie, przekazanej w załączniku informacji wraz z regulaminem i wnioskiem, na stronach internetowych zarządzanych przez Państwa placówek.

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” mogą ubiegać się studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:

1)        nauki społeczne;

2)        nauki ekonomiczne;

3)        nauki prawne;

4)        nauki matematyczne;

5)        nauki fizyczne;

6)        nauki chemiczne;

7)        nauki biologiczne;

8)        nauki o Ziemi;

9)        nauki techniczne;

10)     nauki medyczne;

11)     nauki farmaceutyczne.

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium.

 

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu:

  •  odstąpiono od konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata – potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium dokonuje podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium;
  • określono maksymalny okres z jakiego oceniane będą osiągnięcia kandydata do stypendium – ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku (pozwoli to na ocenę najbardziej aktualnych osiągnięć kandydatów do stypendium).

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.

Nabór wniosków stypendia naukowe 2018
Regulamin stypendia jednorazowe 2018
Załącznik nr 2 wniosek student

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw