Stypendia 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018

studenci Uczelni Nauk Spoecznych

mogą ubiegać się o przyznanie niżej wymienionych stypendiów:

 

  • stypendium socjalne
  • stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • zapomoga

Regulamin przyznawania pomocy materialnej

Wnioski przyjmowane

są od 01.03.2018 r. do 20.03.2018 r.

 


 OBJAŚNIENIA

Stypendium socjalne:

Ubiegać się mogą o nie studenci wszystkich lat studiów.
Dla studentów, których dochód w gospodarstwie domowym w roku 2016 nie przekroczył 800 zł miesięcznie na osobę.

  1. Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 1)
  2. Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 5)
  3.  Listę potrzebnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku znajdziesz tutaj: Wymagane dokumenty
  4. Do poprawnie uzupełnionego wniosku potrzebne będzie skompletowanie zaświadczeń, które potwierdzają sytuację materialną studenta. Warto pamiętać, że na niektóre zaświadczenia z urzędów można czekać bardzo długo, dlatego radzimy jak najszybciej zbierać dokumenty.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen  (minimum 4,51*) i/lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium mogą się ubiegać studenci II i III roku (studia licencjackie) oraz I i II roku (studia magisterskie).

 

* Brana jest pod uwagę średnia ocen liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów danej uczelni.

* Stypendium może otrzymać 10 % najlepszych studentów studiujących na danym kierunku.

 


 

Stypendium specjalne z tytułu niepełnosprawności. 

Studenci wszystkich lat studiów.

Dla studentów, którzy posiadają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności.

 


Zapomogi

Dla studentów wszystkich lat

Dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej (śmierć bliskiej osoby, poród, utrata pracy).

 

  • Stypendium przyznawane na podstawie złożonego wniosku (Załącznik nr 4)
  • Do każdego wniosku należy również dołączyć Oświadczenie (Załącznik nr 5), oraz dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

 

Kwoty poszczególnych stypendiów

będą ogłoszone po zebraniu wszystkich wniosków.

 

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw