KONFERENCJA - Brodnica 25.04 - AUTYZM

„Autyzm - praktyczne aspekty
diagnozy, terapii, edukacji”

Konferencja
25. 04. 2017, godz. 10.00 – 15.30
Brodnica,
Pałac Anny Wazówny przy ul. Zamkowej

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

 

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH
oraz
FIRMA SZKOLENIOWO-USŁUGOWA ELŻBIETA SOBIECH

Brodnica UNS loga

 

zapraszają na konferencję

 

„Autyzm - praktyczne aspekty
diagnozy, terapii, edukacji”

 

25. 04. 2017, godz. 10.00 – 15.30
Brodnica, Pałac Anny Wazówny przy ul. Zamkowej

Brodnica Pałac Anny Wazówny

 

Konferencja skierowana jest głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, ale także do rodziców i innych osób zainteresowanych tematyką pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Konferencję patronatem honorowym obieli:

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Burmistrz Miasta Brodnicy
Starosta Powiatu Brodnickiego
Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Wójt Gminy Kurzętnik

Brodnica konferencja 25.04 patronaty honorowe

 

Patronat medialny nad konferencją sprawuje:
TV Brodnica

Brodnica konferencja 25.04 patronaty medialne

 

Program konferencji

Brodnica konferencja 25.04 program

Program Konferencji (pdf) - do pobrania

 

SYLWETKI PROWADZĄCYCH

Magda Charbicka
Dyrektor Centrum Terapii Dziecka Fundacji JiM. Oligofrenopedagog z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi z autyzmem, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena. Od wielu lat współpracuje ze środowiskiem akademickim oraz z instytucjami szkolącymi kadry psychologiczno-pedagogiczne do pracy z osobami z ASD. Sama stale podnosi swoje kwalifikacje. Jest autorem książki "Dziecko z zespołem Aspergera”.

Edyta Sabicka
pedagog specjalna, przedszkolna, wczesnoszkolna, arteterapeutka, licencjonowana trenerka nowoczesnych metod nauczania sieci szkół Leader School (programu efektywnej nauki "Leonardo") mająca wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem downa), diagnostka oraz terapeutka w niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej „Razem" w Łodzi. Kierowniczka świetlicy środowiskowej działającej na rzecz młodzieży wykluczonej społecznie.

Paulina Zawadzka
na co dzień prowadzi terapię indywidualną, współpracuje z rodzicami oraz szkołami, prowadzi szkolenia i warsztaty, jest współautorką bloga AUTONOMIA, nauczycielką w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych “Dać Szansę” STO w Warszawie. Pracę z osobami niepełnosprawnymi rozpoczęła mając 14 lat, jako wolontariuszka. Dalsze doświadczenie zdobywała podczas pracy z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu w ośrodkach terapii, środowisku domowym, przedszkolu i szkole, wizyt i projektów w ośrodkach i placówkach zajmujących się terapią autyzmu w Polsce, Wielkiej Brytanii, Grecji, Stanach Zjednoczonych, Kostaryce.

Magdalena Markowska
psycholog, certyfikowany trener, terapeuta, psycholog szkolny, Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem. Prowadzi Instytut Diagnozy i Terapii Autyzmu oraz  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Kota Leonarda” w Brodnicy. Prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: diagnozy, terapii i zachowań trudnych. Jako badacz i doktorantka zajmuję się problematyką autyzmu i przywiązania.

Adrian Borowik
pedagog, trener, terapeuta który od lat popularyzuje zarówno wśród rodziców, jak i terapeutów osób z autyzmem, podejście do terapii wypływające z głębokiej refleksji, akceptacji i wyrozumiałości dla drugiego człowieka.  Przeszedł szereg kursów organizowanych w USA przez Autism Treatment Center of America® oraz the Option Institute, na których uczył się o Programie Son-Rise, co w dużej mierze wyznaczyło główny kurs jego podejścia do osób z autyzmem i do terapii. Jest pomysłodawcą szkoleń i konferencji spod znaku "Pokochaj Autyzm", założycielem Przylądka Dobrej Nadziei oraz współzałożycielem oraz członkiem zarządu Fundacji Być Bliżej Siebie, która w naszym kraju zajmuje się przede wszystkim popularyzacją na gruncie polskim Programu Son-Rise.

Aneta Pliwka
ukończyła pedagogikę osób z niepełnosprawnością intelektualną z nauczaniem matematyki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, w trakcie specjalizacji na terapeutę behawioralnego. Od ponad 10 lat pracuje w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO w Białymstoku, jako nauczyciel wychowawca w klasach 1- 3, reedukator, terapeuta SI.  Swoje doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem zdobywała na stażu w Fundacji Synapsis, podczas licznych szkoleń, kursów (dotyczących także alternatywnych i wspomagających metod komunikacji- metoda PECS oraz MAKATON) oraz wyjazdów na turnusy terapeutyczne i pracy w gabinetach Integracji Sensorycznej.

Ewelina Ciarka
oligofrenopedagog, pedagog specjalny, socjolog. Pracuje w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 w Warszawie jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z dziećmi ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Dydaktyk w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM oraz trener w PUZZLE Dopasowane Szkolenia. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako terapeuta indywidualny oraz prowadzący grupę w terapeutycznym punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Centrum Terapii Sotis czy koordynator merytoryczny i superwizor w Centrum Terapii Promitis.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

formularz zgłoszeniowy (doc) - do pobrania

formularz zgłoszeniowy (pdf) - do pobrania

 

i przesłanie go, w terminie do 20.04.2017, na adres:
biuro@es-edukacja.pl

lub wypełnienie formularza on-line na stronie:
www.es-edukacja.pl

Koszt udziału w konferencji to 50 PLN od osoby.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

W razie pytań prosimy o kontakt do Organizatora:
Elżbieta Sobiech,
tel. 516 394 490,
biuro@es-edukacja.pl

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw