Bezpłatne porady prawne

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
zaprasza w Łodzi
do czterech punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi w Łodzi cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 153
  czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 12:00-16:00
  oraz we wtorki od 13:00 do 17:00.
 • Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b
  czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 12:00-16:00
  oraz we wtorki od 13:00 do 17:00.
 • Urząd Miasta Łodzi, al. Politechniki 32
  czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 12:00-16:00
  oraz we wtorki od 13:00 do 17:00.
 • Zarząd Lokali Miejskich, Rejon Obsługi Najemców 8, pl. Barlickiego 11
  czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 12:00-16:00
  oraz we wtorki od 13:00 do 17:00.

Porady prawne udzielane są w zakresie:

 •     ubezpieczenia społecznego
 •     przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 •     spraw karnych
 •     spraw rodzinnych
 •     spraw administracyjnych
 •     spraw cywilnych
 •     prawa pracy
 •     prawa podatkowego*

*z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pomoc prawna udzielana jest:

 1. Osobom uprawnionym do korzystania z pomocy społecznej z powodu m.in.:
  - długtrwałej lub ciężkiej choroby
  - wielodzietności
  - potrzeby ochrony macierzyństwa
  - przemocy w rodzinie
  - sieroctwa
  - zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
  - niepełnosprawności
  - bezrobocia
  - ubóstwa
 2. Kobietom w ciąży
 3. Młodzieży do 26. roku życia
 4. Osobom po ukończeniu 65. lat
 5. Kombatantom i weteranom
 6. Osobom uprawnionym do korzystania z Karty Dużej Rodziny
 7. Każdemu zagrożonemu lub poszkodowanemu katastrofą naturalną, awarią techniczną, klęską żywiołową

Nieodpłatna pomoc prawna to:

 • Sporządzanie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Informacja o stanie prawnym i przysługujacych uprawnieniach lub obowiązkach
 • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
 • Sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne
 • Pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pisma procesowego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są finansowane z Budżetu Państwa, środków Łodzi – Miasta na Prawach Powiatu.

Więcej informacji:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.frp.lodz.pl/porady_prawne

90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86,
tel. 42 630 36 67, tel./faks 42 632 90 89
porady_prawne@frp.lodz.pl

 

Bezpłatne porady prawne plakat

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw