Czerna 2017

20-21.05.2017
Zajęcia terenowe
dla studentów UNS

 

 

!!! KOMUNIKAT !!!

Z przykrością musimy poinformować o
odwołaniu obozu w Czernej,
planowanego na 20-21.05.2017

z powodu niewystarczającej liczby chętnych

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z PROPOZYCJI OBOZU
W KOLEJNYM ROKU AKADEMICKIM

 

CZERNA 2017

 

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić studentów wszystkich lat kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i wszystkich kierunków do udziału w 2-dniowym obozie, który stanowi składową programu studiów –„zajęcia terenowe”.

DO UDZIAŁU W OBOZIE ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ STUDENTÓW
PEDAGOGIKI

Zobacz zdjęcia z zeszłorocznego obozu 


Termin:    
20-21.05.2017 (sobota-niedziela)

Miejsce:
Czerna - niewielka, malowniczo położona miejscowość niedaleko Krakowa

Zakwaterowanie: 
(nocleg: 1-noc) Gospodarstwo Agroturystyczne "Przy Leśniczówce" Janik Jarosław, Krzeszowicka 372, 32-065 Czerna. Dojazd we własnym zakresie.    

Treść zajęć: 
Dzień 1 – szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z topografii i łączności (obsługa mapy, kompasu, GPS, krótkofalówki)
Dzień 2 – szkolenie wspinaczkowe (teoria+praktyka), „Wspinaczka stosowana w służbach mundurowych”

Opłaty:
265 zł brutto. Cena zawiera wyżywienie (sobota - obiad, kolacja, niedziela - śniadanie, obiad), 1 nocleg, ubezpieczenie, koszt  przeprowadzenia w/w zajęć, koszt wynajęcia sprzętu.

Dofinansowanie ze strony uczelni: 100 zł 
Opłata dla studenta: 165 zł

Dzień 1

szkolenie z podstaw typografii

szkolenie z podstaw topografii, orientowanie mapy w terenie, obsługa kompasu, obsługa GPSu, podstawy łączności -  zajęcia będą miały charakter pracy w grupach i będą przeplatane praktyką. 
Po obiedzie studenci zostaną podzieleni na grupy, wyposażeni w mapy, kompas, GPS, radiostację i inne. oraz udadzą się w trasę ok 15+ km gdzie będą musieli zastosować zdobyte umiejętności. Grupy będą startować w odstępach czasowych i będą musiały rywalizować ze sobą co spowoduje bardzo duże zaangażowanie.  

Dzień 2

wspinaczka

szkolenie podstawowe, które przygotowuje do wspinania się w rejonach skałkowych, nie mających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych tj. ścianki wspinaczkowe. Zajęcia teoretyczne nie będą miały charakteru wykładów wygłaszanych w sali, lecz będą realizowane w terenie (w trakcie przerwy w ćwiczeniach praktycznych).

Treść zajęć

 1. Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
 2. Teoria asekuracji.
 3. Zjazdy na linie.
 4. Wychodzenie po linie.
 5. Formacje skalne (zakres podstawowy).
 6. Niebezpieczeństwa wspinania.
 7. Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 8. Formy uprawiania wspinaczki.
 9. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 10. Wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży.
 11. Praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker,              stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny.
 12. Dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go.
 13. Wykorzystanie punktów naturalnych.

Informacje organizacyjne

Rozpoczęcie zajęć (sobota) ok. godz. 8.00

Zakończenie zajęć (niedziela) ok. godz. 18.00

Uczestnicy obozu posiadają pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), nocleg – gospodarstwo agroturystyczne, ubezpieczenie NW, 24 h opiekę instruktorów, wyposażenie w sprzęt wspinaczkowy, sprzęt oraz inne wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Każdy uczestnik obozu musi posiadać obowiązkowe indywidualne wyposażenie:
     •    odzież do działania w trudnych warunkach terenowych, (stosowną do warunków atmosferycznych oraz pory roku),
     •    latarka i dodatkowe baterie.

Współudział w opracowaniu programu, zapewnienie sprzętu oraz obsługa instruktorów zapewnia

logoprofesjonalna instytucja szkoleniowa, skupiająca w swoim gronie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Została założona przez grupę czynnych jak i emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy na własnej skórze niejednokrotnie doświadczyli smaku pola walki. Brali czynny udział w wielu operacjach, oraz misjach pokojowych, począwszy od Wzgórz Golan przez Bośnie i Hercegowinę, Irak, Afganistan…

 

Zajęcia są składową zaliczenia przedmiotu prowadzanego przez Witolda Filipskiego.

 

Warunkiem udziału w zajęciach jest dokonanie opłaty za obóz w wysokości:
165 złotych na konto uczelni 
do 30.03.2017 r.
do 10.04.2017 r.

z dopiskiem "opłata czerna 2017"


Informacji o zajęciach udziela
Paweł Klepczarek
promocja@uns.lodz.pl


Lokalizacja zajęć – opis okolicy

 

 

Czerna - niewielka, malowniczo położona miejscowości niedaleko Krakowa. Miejscowość położona jest na Wyżynie Olkuskiej wchodzącej w skład Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ze względu na piękno krajobrazu i walory przyrodnicze tereny te włączone zostały do obszaru chronionego Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie obfitującego w liczne doliny będące popularnym miejscem turystyki i rekreacji. 

Znajdują się tutaj:

 

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw