19 maja - XV konferencja z cyklu: Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka

19.05.2014

XV konferencja z cyklu: Zarządzanie Finansami Firm - Teoria i Praktyka
19-21 maja 2014

Organizatorzy konferencji:
Uniwersytet Ekonomiczny
ul.Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Miejsce konferencji:
CKU. Adres: ul. Kamienna 43, Wrocław

Opłata konferencyjna:
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji – opłata konferencyjna – 390 zł

Rejestracja
http://zafin.ue.wroc.pl/main.php?page=home

Jubileuszowa konferencja, pozostając w obszarze tematycznym zarządzania finansami, wprowadza nowe zagadnienia: zrównoważone finanse oraz finansowanie służby zdrowia. Chcemy we Wrocławiu stworzyć pole do międzynarodowej dyskusji o zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym. Naszym uczestnikom umożliwiamy prezentację wyników badań naukowych oraz publikację w pracach naukowych i czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy w szczególności naukowców i praktyków, których obszary zainteresowań obejmują następujące zagadnienia:
•    Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
•    Inwestycje proekologiczne
•    Zarządzanie płynnością w przedsiębiorstwie
•    Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
•    Finanse międzynarodowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
•    Finanse publiczne - krajowe i samorządu terytorialnego, finanse służb publicznych
•    Zarządzanie finansami w sektorze publicznym, finansowanie inwestycji z udziałem środków publicznych, finanse sektora samorządowego
•    Zrównoważone finanse
•    Finansowanie służby zdrowia
 

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw