Proponowane specjalności

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studia I stopnia, trwające 6 semestrów, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia I stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE dzielą się na trzy etapy.

Na pierwszym roku, studenci zdobędą  fundamentalną wiedzę konieczną dla specjalistów podejmujących wyzwania związane z zarządzaniem organizacją.

Rok drugi, to czas edukacji zgodnie z wybraną specjalnością. W tym czasie studenci zdobędą szereg umiejętności oraz poznają skuteczne metody pracy w danej dziedzinie.

Trzeci rok to wybór specjalizacji. Czas kształcenia praktycznego, którego celem jest wyposażenie studentów w niezbędne i pożądane przez pracodawców  kompetencje.

 

 

WYBIERZ ZARZĄDZANIE I STERUJ NA SUKCES !!!

Studenci kierunku ZARZĄDZANIE mają do wyboru następujące specjalności:

 

CO ZYSKUJESZ

Studiując kierunek Zarządzanie zyskujesz:

 • podstawową wiedzę w zakresie ekonomii i zarządzania, która będzie fundamentem Twojej przyszłej specjalizacji,
 • szereg umiejętności praktycznych,
 • skuteczne metody pracy w zakresie wybranej specjalności,
 • wymagane przez pracodawców kompetencje i narzędziowe umiejętności w ramach swojej specjalizacji,
 • specjalizację poszukiwaną na rynku pracy.

 

CO NAS WYRÓŻNIA

Czyli dlaczego warto wybrać Zarządzanie w UNS:

 • studia opracowane pod kątem przygotowania do zawodu,
 • programy studiów i specjalności są stale konsultowane z pracodawcami, by były jak najlepiej dostosowane do ich obecnych i przyszłych wymagań,
 • studia dostosowane do potrzeb osób pracujących, realizujących swoje hobby lub przebywających za granicą,
 • zajęcia z wykorzystaniem technik interaktywnych - warsztatów, projektów, e-learningu,
 • nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji,
 • możliwość uczenia się od praktyków biznesu.

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Uczymy tego czego wymagają pracodawcy.

Student zdobywa:

 • praktyczne umiejętności na bazie gruntownej wiedzy z nauk o zarządzaniu, przedsiębiorczości, ekonomii i przedmiotów komplementarnych,
 • umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem najważniejszych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa i procesów zarządzania,
 • umiejętność zarządzania nowoczesną organizacją procesową,
 • umiejętność zarządzania innowacjami, obszarem nowoczesnych technologii (IT) i kapitałem ludzkim,
 • umiejętności zarządzania start up’ami
 • zdolność uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków konkretnych decyzji

 

MOŻLIWE MIEJSCA PRACY

Absolwent kierunku Zarządzanie może podjąć pracę:

 • na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych od małych firm sektora prywatnego po międzynarodowe korporacje,
 • na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w sektorze administracji publicznej oraz instytucjach Unii Europejskiej,
 • na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w różnych organizacjach gospodarczych i non profit,
 • na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w sektorze IT,
 • na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w sektorze TSL,
 • w firmach konsultingowych i badawczych,
 • w działach personalnych firm z każdej branży,
 • w firmach headhunterskich,
 • jako przedsiębiorca lub menedżer na każdym etapie rozwoju start up’u

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata)
 • Poziom: studia I stopnia
 • Tytuł: licencjat
 • Wybór specjalności: po II semestrze
 • Wybór specjalizacji: po IV semestrze
 • Tryb studiów: stacjonarne / e-learning

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw