Obecna sytuacja geopolityczna i społeczna świata wymusza konieczność powstawania i rozwoju kierunków studiów, które będą potrafiły sprostać wymaganiom szerokiego grona odbiorców. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który powstał w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego, takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna czy Straż Miejska. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego.

Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego jest jednym z najistotniejszych elementów wewnętrznej polityki państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych. Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również zajęcia praktyczne realizowane przez wykładowców posiadających zawodowe doświadczenie w poszczególnych dziedzinach.

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:

szkolenie z podstaw typografii wspinaczka Strzelnica 2017 broń automatyczna Strzelnica 2017 broń krótka

 

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą pracować m.in. w takich zawodach jak:

 •     żołnierz;
 •     funkcjonariusz Policji;
 •     funkcjonariusz Straży Granicznej;
 •     funkcjonariusz Służby Więziennej;
 •     funkcjonariusz Służby Celnej;
 •     funkcjonariusz Straży Miejskiej;
 •     funkcjonariusz służb specjalnych: ABW, CBA, Agencja Wywiadu;
 •     pracownik agencji ochrony;
 •     pracownik agencji detektywistycznej;
 •     doradca/ekspert ds. bezpieczeństwa danych;
 •     specjalista ds. systemów bezpieczeństwa;
 •     pracownik administracyjny ds. ochrony danych i informacji niejawnych;
 •     pracownik jednostek administracyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Mogą również rozpocząć własną działalność gospodarczą w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa osób, mienia i informacji.

Przykładowe przedmioty kierunkowe:

 •     Teoria, polityka i strategia bezpieczeństwa;
 •     Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 •     Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne w UE;
 •     Nauka o państwie i polityce;
 •     Prawo i postępowanie administracyjne;
 •     Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń;
 •     Zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka;
 •     Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie;
 •     Bezpieczeństwo społeczne;
 •     Ochrona i bezpieczeństwo osób, społeczności, mienia, przestrzeni, obiektów i obszarów;
 •     Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;
 •     Zwalczanie terroryzmu;
 •     Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Każdy student po 2 semestrze nauki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wybiera specjalność spośród proponowanych przez Uczelnię. Wybór ich odbywa się drogą elektroniczną i powinien być zgodny z zainteresowaniami studenta.
Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje pierwszy stopień kształcenia (licencjat).
Studia są prowadzone w systemie punktów akumulacji osiągnięć ECTS (European Credit Transfer System), co ułatwia m.in. tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia, ocenę postępów studenta i służy do rozliczania okresu studiów odbytych przez studentów na innych uczelniach w kraju oraz za granicą.

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw